Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: alle webpagina’s die getoond worden op de website www.klaverklinieken.nl en onze social media;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

De informatie op deze website is samengesteld door plastisch chirurgen en medewerkers van Klaver Klinieken®. Waar dat niet zo is, wordt dit aangegeven middels een bronvermelding. Deze medisch inhoudelijke informatie is gebaseerd op de richtlijnen van nationale en internationale beroepsverenigingen, met name de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. De op deze website getoonde informatie wordt door Klaver Klinieken® met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De website is bedoeld om een zo breed mogelijk publiek zo goed mogelijk voor te lichten over onze diensten en behandelingen.

 

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Klaver Klinieken® verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door haar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

Klaver Klinieken® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Klaver Klinieken® aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen inhoud, informatie en tarieven.

Hoewel Klaver Klinieken® alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Klaver Klinieken® worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel Klaver Klinieken® uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Klaver Klinieken® worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

 

Het merk Klaver klinieken® en het beeldmerk dat als logo wordt gevoerd zijn als officieel merk en beeldmerk geregistreerd in het Benelux Merkenregister. Ongeoorloofd gebruik van de naam of het beeldmerk is strafbaar en niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Klaver klinieken®.

 

Copyright Klaver Klinieken B.V., © 2021, alle rechten voorbehouden.